Historia

Untitled Document

Hallströms historia

–en över hundraårig historia!

1914

Hallströms grundas av Carl Theodor Hallström, en ung plåtslagare från Sollefteå som hamnar i Nälden i sin jakt på jobb. Startkapitalet var 15 kronor och en verktygslåda. Första jobbet var att renovera en ångbåt som hette Framåt. Samma år bryter 1:a världskriget ut och Carl, som många andra, kallas in för att bevaka Sveriges gräns.

1920-talet

Familjen Hallström växer till sju personer, Carl bygger ett nytt hus med verkstad i källaren, tar körkort efter tre timmars körning och köper sin första bil.

1930-talet

Den första egna produkten, tvättbunken Ideal tas fram. En lätt och tät bunke som blev en storsäljare. Tillverkningen uppgick till 150 st/vecka och försäljningen sköttes av sex personer. När andra världskriget startade blev det plåtransonering och företaget börjar tillverka gengasaggregat.

1950-talet

Efterkrigstiden blir bättre och bättre, optimismen ökar och byggnationerna kommer igång. Sonen Lennart tar över företaget och en ny verkstad på 300 m² byggs. Produktionen inriktas nu på ventilationsprodukter. Den första lastbilen köptes in till företaget.

1960-talet

Spiralfalsade rör börjar användas och ritas in av konstruktörer. Hallströms köper sin första spiromaskin 1962 för 100.000 kronor. Tillverkningen av rördelar startar, så även resan till modern industri.

1970-talet

Verkstäderna byggs ut i omgångar, fler spiromaskiner köps in. Rördelar förses med typgodkända gummitätningar, första datorn gör sitt intåg.

1980-talet

Sonen Nils-Åke tar över företaget efter Lennart och nu fokuseras all kraft på tillverkning och försäljning av rör och rördelar för komfortventilation. Återförsäljare med lager etableras i Sverige och Norge.

1990-talet

Produktionen och försäljningen växer, nya lager och produktionslokaler byggs. Antalet anställda passerar 100 personer, första roboten köps.

2000-talet

Automatiseringen gör sitt intåg i företaget och Hallströms investerar för att möta marknadens krav. Hallströms i Jönköping bildas där man bland annat tillverkar ljuddämpare och specialbyggda detaljer. Hallströms OY bildas 2004 med tillverkning av rör, dessutom skapas ett logistikcentrum för Finland.

2011

Utvecklingen fortsätter genom att en stansmaskin och en fiberlaser tas i bruk. Samt att vår tekniska kompetens förstärks. HITAC Interiör, utvecklas, patentskyddas och marknadsförs.

2017

En helt ny produktionsanläggning tas i bruk i Ås, mellan Nälden och Östersund. Anläggningen är på 12500 m² plus cirka 3000 m² skärmtak för utomhuslagring. Anläggningen ger oss ett mycket effektivare flöde och bättre logistik. Dessutom är anläggningen byggd med minsta möjliga miljöpåverkan i fokus. Huset värms med bergvärme, återvinning av kylvatten och returluft, energisnål och verksamhetsanpassad belysning med mera.

2019

Vårt nya labb i Nälden tas i bruk med ljudraket, efterklangsrum samt en brännugn för att kunna genomföra brandtester på skorstenar och ljuddämpare. Med den nya labbmiljön och kan nu snabbt och rationellt omsätta beräkningar till faktiska tester med snabbt resultat.Verktyg