Navigering

Irisspjäll

Allmänt 

HRSI är ett spjäll avsett för reglering av luftflöde i cirkulära ventilationskanaler. Spjällets uppbyggnad möjliggör en enkel och tillförlitlig flödesmätning. HRSI lämpar sig i montage där det ställs krav på låga ljudvärden och rensningsbara kanaler. HRSI spjällets konstruktion ger en jämn och centrisk strypning. Vilket ger en jämn strömningsbild med låg ljudnivå. Spjället passar bra för inbyggnad då det är kompakt. HRSI håller täthetsklass C.